Svensk körklang - läs en ny doktorsavhandling

David Lundblad, tidigare verksam kördirigent i Västra Götalandsregionen har gjort en djupdykning i vad som gör den svenska körklangen unik. Han beskriver bland annat hur stor betydelse språket och dess ljud har för hur kören låter. David Lundblads avhandling "Svensk körklang: Historiska, fonetiska och pedagogiska aspekter" har lagts fram vid Sibelius-Akademin, Konstuniversitetet i Helsingfors 29 november 2019. Doktorsavhandlingen finner du här