Om Körcentrum Väst

Körcentrum Väst (KCV) finns för att stärka och utveckla körlivet i Västra Götalandsregionen. Verksamheten baseras på samarbete och samverkan regionalt, nationellt och internationellt. Vi verkar för aktiviteter inom evenemang, fortbildning och forskning. Körcentrum Väst berör alla delar av och nivåer inom körlivet. Vidgat deltagande och konstnärlig kvalitet är centrala begrepp i Körcentrum Västs arbete.

Körcentrum Väst bygger inte på medlemskap och står utan formell bindning till körlivets organisationer eller institutioner.

Kontakta Körcentrum Väst om du vill ha stöd och råd kring hur du utvecklar ditt körarbete. Vi är ett bollplank inom körområdet och kan tipsa om körer och körledare samt sammanföra människor och organisationer så att nya samarbeten kan uppstå. Hör gärna av dig för ett konsultationsmöte om du står i startgroparna med ett projekt och behöver tips och idéer kring hur du kan gå vidare! Se mer under fliken konsultationer