Om Körcentrum Väst

Körcentrum Väst finns för att stärka och utveckla körlivet i Västra Götalandsregionen. Vårt mål är att öka intresset för sång och få fler att sjunga. Verksamheten baseras på samarbete och samverkan regionalt, nationellt och internationellt. Körcentrum Väst ska vara relevant för hela körlivet, och vidgat deltagande och konstnärlig kvalitet är centrala begrepp i vårt arbete. Körcentrum Västs uppgift är att erbjuda fortbildningar och konsultationer, initiera evenemang och sprida körforskning. 

Körcentrum Väst står utan formell bindning till körlivets organisationer och institutioner.