Mentorsprogram för körledare

Föreningen Sveriges Körledare och Körcentrum väst samverkar under 2017-2018 kring FSK:s mentorsprogram.

 

Föreningen Sveriges Körledares (FSK) mentorsprogram är en möjlighet för körledare att utvecklas inom körledning och ledarskap. Inom programmet får mentorer och adepter chansen att träffas på ett organiserat sätt.  Under 2017 & 2018 är Körcentrum Väst samarbetspartner i programmet, som tillsammans med FKS:s styrelse stöttar både adepter och mentorer i processen. 

Körcentrum Västs roll i mentorsprogrammet
Körcentrum Väst bjuder in till en gemensam dag för alla mentorer och adepter inom programmet våren 2018.
Körcentrum Väst kan betala resan till en fysisk träff under mentorsåret för adept som verkar inom Västra Götalandsregionen.

Läs mer och anmäl dig på Föreningen Sveriges Körledares sida:
http://www.wp.korledare.se/mentorsprogrammet/