Forskningsstudie om Corona och körsång.

Forskningsstudie - vad händer med oss körsångare när vi inte får sjunga i kör?

Hur har coronaviruset påverkat ditt körsjungande? Nu är resultatet av forskningsstudien här! 

Det vill forskare från Karolinska institutet ta reda på. Vi körsångare står inför en helt oväntad situation. Plötsligt upphör nästan all körsång i samband med pandemin. För en del kan det innebära minskade inkomster men för det stora flertalet är det andra värden som hotas. Forskningen har lärt oss att det regelbundna sjungandet ger oss lyckliga hormonduschar, bidrar till etablerandet och vidmakthållandet av sociala kontakter, ger oss mening och riktning i livet, bjuder oss på oväntade estetiska upplevelser och ögonblick av flow samt stimulerar fysisk aktivitet och lär oss bukandning som i sin tur är en viktig sak i bekämpandet av skadliga effekter av stress. Att lyssna på videoinspelningar av körsång kan inte ersätta dessa saker.

Med vänliga hälsningar,
Eva Bojner Horwitz

Professor, Kungliga Musikhögskolan samt knuten till Karolinska Institutet
Töres Theorell
Professor emeritus, Karolinska Institutet

Ta del av resultatet här!