Världsröstdagen 7 april 2022

Snart är det dags för Världsröstdagen, och 7 april firas den på förskolor över hela landet genom en sångmanifestation.

Världsröstdagen är dagen då rösten uppmärksammas över hela världen, och temat i Sverige i år är Körsång – Hälsa | Integration. Projektet Rösträtt - sång på förskolan vill gärna fira denna dag genom en manifestation som lyfter alla barns rätt att sjunga på sina villkor. Projektet uppmanar därför förskolor i hela landet att kl 10.00 den 7 april gå ut på skolgården och sjunga en favoritsång tillsammans, kanske rentav Rösträtts signatursång. Den går att lyssna på i filmen nedan, och den finns också med i appen MusikA som finns att ladda ner i App Store eller Google Play.

I Västra Götaland har över 40 förskolegrupper redan börjat sjunga mer i vardagen, inspirerade av sångcoacher från Rösträtt. Alla barn som deltagit i Rösträttsprojektet vet att rösten är viktig och att den kan tränas. Den 7 april ljuder rösterna utomhus, starkt och med glädje.

Gå ut och sjung du också!
 

Rösträttslåten

 

 

 

Vad är Rösträtt – sång på förskolan?
Bakgrunden till nationella projektet Rösträtt – sång på förskolan är att sången får allt mindre plats i skola och förskola. Rösträtt – sång på förskolan ska ge möjligheten att investera i kunskap, idéer
och material som kan inspirera till att sjunga mer i den dagliga förskoleverksamheten. Namnet rösträtt står för kunskapen att använda rösten på rätt sätt men också uppmuntra till att göra
sin röst hörd. Rösträtt – sång på förskolan vill göra en radikal och genomgripande insats för sång på små barns villkor. Läs mer på: unga.musikisyd.se/rostratt-nationellt-projekt