Varje dag så sjunger jag - fortbildningsdag med Birgitta Mannerström Molin

"Att väcka sånglust och utveckla rösten från sex år och uppåt" – Fortbildningsdag med årets barn- och ungdomskörledare 
Birgitta Mannerström Molin

Dagen kommer att ge inspiration, konkreta tips och verktyg för att arbeta med barns sångröster. Genom praktiska metodpass med sång- och tonbildningsövningar, rörelse och lek fokuserar vi på barnröstens möjligheter och nycklar till lustfyllt musicerande. Fortbildningsdagen riktar sig till körledare och pedagoger som arbetar med barn och sång.

– Hur väcker vi sångglädje hos barn och hur får vi dem att växa som individer och körsångare?
– Hur kan vi utmana och stimulera barns sångutveckling?
– Hur kommer den första stämsången in? 

Om Birgitta Mannerström Molin
Sångpedagog och kördirigent, verksam som Barn- och ungdomskörledare i Härlanda församling, Göteborg. Har under många år jobbat som sång- och körpedagog i Kulturskolan i Göteborg och var med och startade kör-delen inom El Sistema i Sverige.
Birgitta är ledamot i ”Barn- och Sångkommittén i Sverige” och är flitigt anlitad som föreläsare, kurshållare, kördirigent och sångsolist. Birgitta utnämndes 2016 till årets barn- och ungdomskörledare av UNGiKÖR.

Mer om dagen
Samling med fika kl 9.30
Lunch kl 12.15-13.15
Vi bjuder på fika, men lunch sker på egen hand. Det finns flera lunchrestauranger inom gångavstånd. 
Vi avslutar dagen kl. 15.30

Max antal deltagare per tillfälle är 25 personer

I samverkan med Skövde kommun, Kulturfabriken

 

Vid frågor – kontakta Marit Zetterström, Körcentrum Väst
marit.zetterstrom@kulturivast.se
070 020 67 35