Besked: Stöd till frilansande körarbetare

Coronapandemin har inneburit en stor omställning för körlivet, men kanske kan det också ge oss tid att tänka nytt? Nu utlyser Körcentrum Väst stöd till egenföretagande körarbetare, körpedagoger och dirigenter, för att utveckla nya idéer.

Stödet är ett tillfälligt projektstöd motsvarande en månads arbete för att utarbeta och planera sångaktiviteter för barn och unga, eller för att undersöka nya sätt att sjunga i grupp.

Körcentrum Väst är en del av Förvaltningen för kulturutveckling i Västra Götalandsregionen.


DE SOM FÅTT STÖD BEVILJAT ÄR:

Anci Hjulström - för att utveckla webbinarium och virtuella workshops i scenisk kör för unga

Charlotte Brorsson Trell – för att utforska körsången genom spontansång och improvisation

 


Vem kan söka?

Du som är körarbetare, körpedagog eller dirigent och inte har tillsvidareanställning, eller som har tillsvidareanställning på mindre än 50 procents tjänstgöringsgrad.

Den sökande ska ha egen firma och ska vara boende och verksam i Västra Götalandsregionen.

Vad ingår i uppdraget?

Uppgiften är att utarbeta och planera sångaktivitet, som kan genomföras i regionen när restriktionerna kring pandemin tillåter. Planeringsarbetet görs på hemmaplan. Körcentrum Väst är mentor och sparringpartner i arbetet.  

Den sökande kan välja mellan två fokusområden 

• Planera sångaktivitet för barn och unga 

• Undersöka olika eller nya sätt att sjunga i grupp 

Uppdraget gäller själva planeringsfasen. Sökande som erhållit stödet ska presentera resultatet för Körcentrum Väst senast 1 maj 2021.

Vad ingår i stödet?

Förvaltningen för kulturutveckling betalar ut 30 000 kronor, mot faktura, som utvecklingsstöd.

Finansiering av själva genomförandet ingår inte i stödet. Förvaltningen för kulturutveckling ger endast medel för planeringsfasen.  

Ansökan

Din ansökan ska innehålla

• En kort beskrivning av den idé du vill utveckla.

• Dina kontaktuppgifter och firmaunderlag

• Information om utbildning och hur du varit konstnärligt verksam inom körområdet de senaste fem åren

Sista ansökningsdag är 4 december 2020

Beslut och besked

En referensgrupp bestående av representanter från Förvaltningen för kulturutveckling och nyckelpersoner i körlivet går igenom ansökningarna. Beslutet om vem som får stödet tas av Förvaltningen för kulturutveckling och kan inte överklagas.

Sökande får besked via e-post senast 15 december. De som får stöd ska fakturera Förvaltningen för kulturutveckling senast 31 december 2020.
För frågor, kontakta Marit Zetterström på e-post: marit.zetterstrom@vgregion.se