Besked: omställningsstöd till körer

De fristående körerna i Västra Götaland drabbas extra hårt av konsekvenserna av coronapandemin. Verksamhet ställs om och konserter ställs in, samtidigt som kostnader för lokal och körledare kvarstår. För att stötta körlivet i regionen har Körcentrum Väst utlyst ett omställningsstöd på sammanlagt 230 000 kronor, där 23 körer får 10 000 kronor vardera. 

Stödet är tänkt att kompensera för körens ökade kostnader i samband med coronapandemin, till exempel för uteblivna konsertintäkter eller hyra för större repetitionslokaler.

Körcentrum Väst är en del av Förvaltningen för kulturutveckling i Västra Götalandsregionen.


DE KÖRER SOM FÅTT STÖD BEVILJAT ÄR:

Almakören
Akademiska Kören
Chalmers Sångkör
Corus Acusticus
Delight
Estradkören
Gaudium Vida Världen
Gothia Show Chorus
Gothia Vokalensemble
Göteborgs Indiekör
Likören
Motvals
Mölndals Kammarkör
Kören Rabalder
Kören Röstrum
Kören Ymna
Släng gafflarna
Stella Academica
Svenska Kammarkören
Svenska Vokalensemblen: Aoide
Sångensemblen Amanda
Vocal Art Ensemble
Ägglikören


Vilka körer kan söka?
  • Kören ska vara verksam i Västra Götalandsregionen.  
  • Kören ska drivas och vara registrerad som ideell förening. 
  • Kören kan vara medlem i något körförbund, rapportera sin verksamhet till ett studieförbund eller vara helt fristående.

I urvalet tas hänsyn till geografisk spridning. Observera att körer kopplade till huvudmän som Svenska kyrkan, institutioner eller skolväsendet inte kan söka omställningsstöd.

Det här ingår

Omställningsstödet består av 10 000 kronor per fristående kör i Västra Götalandsregionen.

Ansökan

Ansökan ska innehålla:

  • En kort beskrivning av körens verksamhet de senaste två åren
  • En kort beskrivning om varför ni söker stödet
  • Kontaktuppgifter och organisationsnummer
  • Information om tillhörighet till körförbund eller koppling till studieförbund.

Skicka in ansökan så fort du kan
Sista ansökningsdag var 4 december 2020, men urvalsprocessen sker delvis utifrån ansökningsdatum. Ju snabbare vi får in din ansökan, desto större chans är det att just din kör får stöd.

Beslut och besked

En referensgrupp bestående av representanter från Förvaltningen för kulturutveckling och nyckelpersoner i körlivet går igenom ansökningarna. Beslutet om vilka som får stödet tas av Förvaltningen för kulturutveckling och kan inte överklagas.

Sökande körer får besked via e-post senast 15 december.

De körer som beviljas stödet ska fakturera Förvaltningen för kulturutveckling 10 000 kr senast den 31 december 2020.

Frågor?

För frågor, kontakta Marit Zetterström på e-post: marit.zetterstrom@vgregion.se