Symposium 24 mars 2021: Sången i förskolan!

Vilken plats tar sången i förskolan?
Bör sången lyftas och få en mer framträdande roll i läroplan, utbildning och verksamhet?

...Är det viktigt att sjunga i förskolan?


SE SYMPOSIET I EFTERHAND HÄR: https://www.youtube.com/watch?v=EAidmI0tmiQ
Det går att se t o m slutet på april. Här kan du även se programmet för dagen: https://www.korcentrumsyd.lu.se/konserter-1/symposium-2021-sangen-i-forskolan


Sångens positiva inverkan på lärande och välbefinnande är klarlagd i flera forskningsrapporter, ändå minskar antalet timmar med sång, både i utbildningen till förskollärare samt i förskolans verksamhet. 

I förskolans läroplan skrivs det väldigt lite om sång och musik och vi ser med oro en utveckling där sång och musik flyttas från utbildningen och ersätts med projektbaserade initiativ, för de förskolor som har intresse och resurser. 

Är sång och musik inte längre en självklarhet för alla barn i förskolan?

 

Symposium 2021: Sången i förskolan! går på djupet i frågan om barns rätt till sång och vill lyfta sången som en självklarhet och en rättighet för alla barn, oavsett vilka de är och var i landet de befinner sig.

Programmet bjuder på inspirerande talare och programpunkter, också från Västsverige.

Få en bakgrunds- och nulägesbeskrivning av musikens plats i förskolan och förskollärarutbildningen, klingande exempel och ta del av inspirerande projekt, samtal och debatter. Hur går vi vidare för att lyfta sångens roll i läroplan, utbildning och verksamhet?

 

Symposium 2021: Sången i förskolan! arrangeras av Körcentrum Syd, Körcentrum Väst, Musik i Syd, UNGiKÖR och Kungliga Musikaliska Akademien, med stöd från Region Skåne.

Symposiet ingår som en del i firandet av Kungliga Musikaliska Akademien 250 år.

 

Varmt välkommen! 

För mer information: www.korcentrumsyd.lu.se