Sök Körcentrum Västs stipendium för unga körledare!

Åk med Körcentrum Väst till Nordisk Körledarkonferens i Trondheim 5-7 oktober 2018!

Körcentrum Väst vill inspirera musikstudenter och unga kördirigenter att utvecklas som ledare genom att följa med till Nordisk Körledarkonferens i Trondheim 5-7 oktober 2018. Körcentrum Väst betalar deltagaravgift, resa och boende. Vi ger max två personer möjlighet att få stipendiet.

Vem kan söka?
Musikstudenter eller verksamma körledare under 30 år i Västra Götalandsregionen. Ansökan görs på den här hemsidan mellan 1-14 september. Ansökningarna bereds av Kultur i Väst och beslutet kan inte överklagas. För frågor, kontakta Marit Zetterström. Mer info om konferensen: http://www.korledare.se/korledarkonferens-2018/

Motprestation
Stipendiaten ska efter körledarkonventet lämna en skriftlig redogörelse av upplevelserna under konventet. Texten presenteras på Körcentrum Västs blogg. Redogörelsen ska vara Körcentrum Väst tillhanda senast 26 oktober.