Sjung i Nykör!

Gillar du att sjunga? Vill du träffa nya människor? Är du kanske ny i Sverige? Kom och sjung i Nykör!
Sjumilahallen, Biskopsgården

Nykör startade i september 2015. Varje söndag träffas mellan 20 och 30 personer i Sjumilahallen och sjunger tillsammans. Körledare är Jessica Winnberg med gäster. Under hösten har Kristina Issa bidragit med sånger på arabiska och David Törnebäck har ackompanjerat på piano.

Söndagen den 15 januari startar kören upp igen.
Välkommen kl 14 i Sjumilahallen, Biskopsgården.
Anmäl dig här: sjumilahallens.nykor@vastrahisingen.goteborg.se

Kören sjunger enkla sånger på olika språk som alla kan lära sig. Nykör vill vara så internationell som möjligt! Bjud med dig vänner som kan bidra med olika språk!