Scenisk kör med Sångensemblen Amanda

Välkommen till en fortbildningsdag för körledare och körsångare - om konsten att beröra. 

Den 6 november ges fortbildningsdagen i Borås.

En dag om kommunikation, kroppsspråk och den personliga rösten. Under dagen kommer vi att utforska röstens olika klangvärldar, jobba med kroppen och utveckla vårt instrument.  Vi närmar oss det sceniska uttrycket via lekfulla övningar. Vad vill vi förmedla till en publik? Hur når du dit? Hur använder vi konsertrummet? Vad är musikalisk dramaturgi och hur kan vi väva olika sceniska uttryck ihop med körsången till en helhet. Vi tränar närvaro, fokus, riktning och medvetenhet om den Sceniska Människan.

Välkommen till en inspirationsdag full av kreativitet där inget är rätt eller fel, bara olika!


Ledare för dagen är Anci Hjulström, Åsa Johansson och Sanna Källman, alla tre konstnärliga ledare för Sångensemblen Amanda och erfarna artister och pedagoger som också kommer att dela med sig av erfarenheter från det nystartade projektet ”Unga Amanda”