Rösträtt - sång på förskolan

Just nu pågår fortbildningar för förskolepedagoger inom ramen för det nationella projektet Rösträtt - sång på förskolan. Fortbildningarna är en del i ett pilotprojekt och efter utvärdering hoppas vi kunna erbjuda fler fortbildningar framöver. Läs mer om projektet här: https://korcentrumvast.se/event/rostratt-sang-pa-forskolan

Fortbildningarna innehåller bl a följande moment:

  • Vi sjunger tillsammans, utforskar och leker med rösten
  • Tips på hur en musikstund kan utformas
  • Skillnaden mellan barn och vuxenröst
  • Sångcoacherna delar med sig av sina favoritsånger
  • Frågor och tankar om att sjunga tillsammans med barnen