Rösträtt - sång på förskolan

Rösträtt – sång på förskolan är en nationell satsning för att stärka sången i förskolan och inspirera personal och barn att sjunga mer i den dagliga förskoleverksamheten. Idag är 19 regioner anslutna till det nationella samarbetsprojektet och vi arbetar tillsammans för att göra en radikal och genomgripande insats för sång på små barns villkor. Alla barn ska få möjlighet att sjunga efter sina fysiska förutsättningar och kunna utveckla sina röster och sin musikalitet. Projektet är långsiktigt och löper över flera år.

 

RÖSTRÄTTS OLIKA DELAR NATIONELLT

REGIONALA SÅNGCOACHER – Rösträtt rekryterar och rustar sångcoacher som sen gör utåtriktade aktiviteter med fokus på förskolan. I Västra Götalandsregionen gjorde regionens sångcoacher ett pilotprojekt på förskolor under hösten 2021, och fr o m maj 2022 finns sångcoacherna med i Kulturkatalogen Väst.

FORTBILDNING – Inspiration och kunskap. Pedagoger på förskolan erbjuds fortbildning i hur de kan hjälpa barnen att utveckla sin röst. Vi vill ge personalen självförtroende att använda sin egen sångröst och kunskap om vilket röstläge som passar för små barn.

DIGITALT VERKTYG – som ska bli pedagogernas hjälp i den dagliga verksamheten. Här ska finnas inspelade sånger, metodtips, uppvärmningsövningar och ”Röstbarometern” – ett verktyg där pedagoger och barn på ett lustfyllt sätt kan se i vilket röstläge de befinner sig när de sjunger.
 

Just nu utvecklar Rösträtt en prototyp av verktyget tillsammans med Axess lab, som är experter inom digital tillgänglighet och skapar webbappar och funktioner som alla, oavsett funktionsvariation, kan använda.

Läs mer om det nationella projektet här.

 

RÖSTRÄTT I VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Våra regionala sångcoacher:

                                              
Anna Heikkinen                                          Emelie Junsten

 

                                                           
Ingrid Brännström                                    Marie Nilsson Lannerö                  Tora Hyllstam

 

PILOTPROJEKT PÅ FÖRSKOLOR HÖSTEN 2021
Ett unikt erbjudande där barngrupp och personal sjunger tillsammans med en av Rösträtts sångcoacher. Varje förskolegrupp som deltar i projektet får tre besök av sångcoach. Dessutom får pedagoger inom förskolan verktyg och tips som de kan använda i sin verksamhet. 

Läs mer här!

 

PILOTPROJEKT PÅ FÖRSKOLOR HÖSTEN 2022

En fortsättning på pilotprojektet hösten 2021. Även nu sjunger barngrupp och personal tillsammans med en av Rösträtts sångcoacher, och varje förskolegrupp som deltar i projektet får tre besök av sångcoach. Nytt för det här projektet är en fortbildningsdel. Mer info kommer i augusti 2022.

 

FORTBILDNING FÖR PERSONAL
Rösträtt i Västra Götalandsregionen kommer att arrangera kurser och annan kompetensutveckling för personal inom förskolan. Mer information kommer inom kort.

 

Rösträtt - sång på förskolan är ett nationellt samarbetsprojekt inom YAM Sweden (Regional Musik Sveriges verksamhet för barn och unga) och en del av rörelsen Sjungande barn, Kungl. Musikaliska Akademien. Projektsamordnare är Unga Musik i Syd Utvecklingscentrum. Projektet har beviljats bidrag från Kulturrådet.
 

Projektdeltagare: Förvaltningen för kulturutveckling Västra Götalandsregionen med Körcentrum Väst, GotlandsMusiken, Jämtland Estrad Norr, Kalmar län, Kultur-Gävleborg, Länsmusiken i Stockholm, Musik Hallandia, Musik i Blekinge, Musik i Dalarna, Musik Västernorrland, Norrbottensmusiken, Norrlandsoperan, Scenkonst Sörmland, UNGA Musik i Syd Utvecklingscentrum (Skåne/Kronoberg), Västmanlandsmusiken, Wermland Opera, Örebro konserthus, Östgötamusiken