Pilotprojekt på förskolor

Hösten 2021 kör vi igång ett pilotprojekt inom ramen för det nationella projektet Rösträtt - sång på förskolan, där alla förskolor i Västra Götaland har möjlighet att anmäla sitt intresse att delta. Det är ett unikt erbjudande där barngrupp och personal sjunger tillsammans med en av Rösträtts sångcoacher.
 

Hur?
Varje förskolegrupp som deltar i projektet får tre besök av sångcoach. Dessutom får pedagoger inom förskolan verktyg och tips som de kan använda i vardagen med barnen. Råden är till för att kunna hjälpa barnen att hitta sin röst och utforska den med nyfikenhet och glädje. Före första besöket har personal och sångcoach ett digitalt möte, där man går igenom förutsättningar och förväntningar. Sångcoachen samlar också personalen en kort stund i anslutning till sångstunden för att stämma av. Mellan besöken får förskolan uppgifter att jobba med inför nästa sångstund.

Max 40 förskolegrupper kan delta i pilotprojektet. I urvalet tas hänsyn till geografisk spridning.

 

När?
Sångstunderna genomförs utspritt under oktober-november 2021. Varje sångstund är max 40 minuter.

 

Plats?
Sångstunderna hålls i förskolans egna lokaler. Rummet ska ha fri golvyta så att barnen både kan röra sig och sitta ner. Det får inte vara ett genomgångsrum där andra passerar under tiden. Sångcoachen behöver tillgång till rummet 20 minuter före sångstunden.

 

Barnen?
I gruppen deltar max 25 barn i åldrarna 3-5 år. Vi förutsätter att personalen är delaktig i sångstunden.

 

Kostnad?
2 000 kr/barngrupp.
 

Vi vill anmäla intresse, hur går vi tillväga?
Anmälan stängdes den 31 augusti 2021. Intresset var mycket stort, och efter en urvalsprocess har nu 40 st förskolegrupper runtom i regionen blivit beviljade besök.

 

Har du frågor går det bra att kontakta:
Marit Zetterström, marit.zetterstrom@vgregion.se // +46 (0)70 020 67 35
eller
Marie Jansons, marie.jansons@vgregion.se // +46 (0)722 08 27 96