Nytt referensråd för barn & ungas sång

Vill du vara med och lyfta barnsången? Nominera till nytt referensråd för barn och ungas sång.

Körcentrum Väst vill ge plats för fler att vara med och påverka vilka satsningar som görs inom området barn och sång i vår region. Vi startar därför ett referensråd för barns och ungas sång i Västra Götaland, en slags barnsångens tankesmedja. Referensrådets uppgift är att tycka till om planerade aktiviteter och komma med förslag på hur vi tillsammans kan utveckla området ännu mer. Personerna i rådet möts två gånger per termin, digitalt eller fysiskt, under ett år. Mötena arvoderas och resor till möten ersätts.

Rådet utses av Körcentrum Väst. Gruppen ska bestå av personer med olika erfarenheter av barn- och ungdomskörverksamhet. Geografisk spridning i regionen är önskvärd.

 

Vi vill gärna att du nominerar personer som du tycker skulle passa i referensrådet. Kanske du själv? Maila dina nomineringar med kontaktuppgifter till marit.zetterstrom@vgregion.se