Mentorsprogram för körledare

Föreningen Sveriges Körledare och Körcentrum väst samverkar under 2020 kring FSK:s mentorsprogram.

Föreningen Sveriges Körledares (FSK) mentorsprogram är en möjlighet för körledare att utvecklas inom körledning och ledarskap. Inom programmet får mentorer och adepter chansen att träffas på ett organiserat sätt.  Vi förlänger vårt samarbete och även 2020 är Körcentrum Väst samarbetspartner i programmet, som tillsammans med FSK:s styrelse stöttar både adepter och mentorer i processen. 

Körcentrum Västs roll i mentorsprogrammet
Körcentrum Väst kan betala resan till en fysisk träff under mentorsåret för adepter som verkar inom Västra Götalandsregionen.
​Adepten får delta kostnadsfritt på fortbildningsdag som ligger under mentorsprogrammet.

Läs mer här och anmäl dig på Föreningen Sveriges Körledares sida: