Körledare – var med och bidra till forskning nu!

Det saknas idag kunskap om körledning ur ett utbildningsperspektiv. Universitetslektorerna Pia Bygdéus, Cecilia Jeppsson och Anna Backman Bister ber dig som är körledare att fylla i en enkel enkät om din utbildningserfarenhet i sitt forskningsprojekt ”Lära köra kör”.

Du hittar enkäten här https://forms.gle/1zbFypo8qVFu24V3A

 

Det finns idag en del forskning om kör och körledning, men vi har ännu lite kunskap ur ett körledarutbildningsperspektiv. Formuläret tar endast några minuter att besvara. Undersökningen är anonym och materialet kommer endast att användas i forskningssyfte. Det finns inget rätt eller fel sätt att svara på frågorna, dock är vi genuint intresserade av din utbildningserfarenhet. Undersökningen är kvantitativ och vänder sig brett till körledare i Sverige.

 

Undersökningen ingår i forskningsprojektet Lära köra kör med de tre forskarna:
Pia Bygdéus, PhD, universitetslektor i musikpedagogik, Linnéuniversitetet (Lnu)
Cecilia Jeppsson, PhD, universitetslektor i pedagogik, Linnéuniversitetet (Lnu)
Anna Backman Bister, PhD, universitetslektor i musikpedagogik, Kungl. Musikhögskolan (KMH)

Önskar du komma i kontakt med forskargruppen Bygdéus, Jeppsson, Backman Bister är du välkommen genom mail: pia.bygdeus@lnu.se