Körcentrum Väst arrangerar seminarium under Nordiskt Kyrkomusiksymposium 2016

Kören som arena för integration

Under Nordiskt Kyrkomusiksymposium samtalar Körcentrum Väst med Göteborgsoperan, Röda Korset och Sjumilahallen i Biskopsgården om kören som arena för integration. Vi får lyssna till hur Göteborgsoperan arbetat med utvecklingen av sin internationella kör och hur ett interkulturellt körprojekt växer fram i Sjumilahallen i Biskopsgården. 

Samtalsledare: David Oest

Tid: 9 september kl 14:30-15:15 
Plats: Artisten, Högskolan för Scen och Musik i Göteborg

 

Här hittar du mer information om Kyrkomusikkomposiet