Kinesisk körkonsert

Få en liten försmak av European Choir Games 2019, då flera kinesiska körer kommer till Göteborg! Kören Shenzhen Star Bright Choir är utvald av kulturministeriet i Kina att representera landet under en körturné i Sverige och Norge. Detta blir körens enda framträdande i Västsverige.

Shenzhen Star Bright Choir leds av Mr Guanghuy Chen, framstående inom det kinesiska körlivet och bland annat vice president för det kinesiska körförbundet med 10 miljoner medlemmar. Kören har en bred musikalisk repertoar, och blandar traditionella verk med moderna stycken.

Måndag 21 januari kl. 19.30 i Hagakyrkan i Göteborg.

Fri entré