Gunnar Eriksson - Möt vår västsvenska körnestor!

14 maj kommer Gunnar Eriksson att ha en fortbildningsdag för körledare här hos oss på Körcentrum Väst.

Körprofilen Gunnar Eriksson har en gedigen position I svenskt och internationellt musikliv. Han undervisar, arrangerar, komponerar och dirigerar bl.a. Göteborgs kammarkör och RilkeEnsemblen och har haft en mängd nationella och internationella uppdrag.

Under dagen kommer  vi att få vara med om praktiska övningar i kombination med idédiskussioner, "vilka idéer och möjligheter har en kör?". Vi kommer praktiskt att arbeta med hans egna arrangemang och hur han leker med dem på olika sätt. En av utgångspunkterna blir hans böcker "Kör ad lib". Hur förlänger vi bitar, hur kan konsertformerna se ut? Hur får vi ett något friare arbetssätt än det normala notbundna?


Den här dagen är också ett samarbete med Föreningen Sveriges Körledare kring FSK:s mentorsprogram under 2019. Se https://www.korledare.se/mentorsprogrammet/