Barns sång - ett nationellt upprop

Vi är många som delar en oro över att barn inte längre får tillgång till sin röst och att musikens roll i läroplaner och undervisning i det närmaste försvunnit. Engagemanget i problematiken är stort och många nya initiativ är på gång.

Kungliga Musikaliska akademin har påbörjat en förstudie med ambitionen att bli ett nationellt omfattande projekt där sångens plats åter blir självklar i förskola och skola.
Läs hela uppropet här.

Även vi på Körcentrum Väst kommer att lägga extra fokus på barns sång under 2020.
Har du tankar och idéer hur vi i vår region kan finnas med och stimulera ungas sång är du välkommen att kontakta oss på Körcentrum Väst.