Barnen - våra viktigaste röster

Välkommen att delta i en temadag om barns röster och sång!

Vi bjuder in medlemmar i Röstforum Väst, pedagoger, sångare, personal inom förskolan och sångintresserade att inspireras och lära sig mer om hur vi kan hjälpa barnen att utveckla och använda sin röst.
 

MEDVERKANDE
Lina Bjarnegård Carlsson, logoped

 • Vilken skillnad! En jämförelse mellan barns och vuxnas röster 
  Vi reder ut de stora och små skillnaderna mellan barnrösten och vuxenrösten. Anatomi och fysiologi tillsammans med lite psykologi. Kunskap om skillnaderna kan hjälpa oss att undervisa lättare och behålla glädjen i att utforska sin röst.

 • Sång som alternativ och kompletterande kommunikation 
  Till öppna förskolan TilLiten kommer barn med funktionsvariation och deras föräldrar. Sång är ett fantastiskt sätt att kommunicera med barn som inte gör det på det sätt vi är vana vid. Anpassad sångsamling möjliggör kommunikativ utveckling och är en källa till glädje och samspel.
   

Ingrid Brännström, Anna Heikkinen, Emelie Junsten - sångcoacher inom Rösträtt- sång på förskolan (läs mer om dem här)

 • Workshop, sångstund och panelsamtal

Patrik Wirefeldt, ordförande UNGiKÖR Väst

 • Barns sång och ungt ledarskap

Marit Zetterström, Körcentrum Väst

 • Moderator

 

PROGRAM FÖR DAGEN
09.30-10.00 •  Samling med fika
10.00-10.30 • Välkommen! Sjung med Rösträtts sångcoacher.
10.30-11.15 • Vilken skillnad! En jämförelse mellan barns och vuxnas röster (Lina Bjarnegård Carlsson)
11.30-12.30 • Barns sång och ungt ledarskap (Patrik Wirefeldt)
12.30-14.00 • Lunch på egen hand 
14.00-14.30 • Sång som alternativ och kompletterande kommunikation (Lina Bjarnegård Carlsson)  
14.30-15.00 • Rösträtt - sång på förskolan. Ett samtal om små barns sång i vardagen och ett pilotprojekt på förskolor i Västra Götaland (moderator Marit Zetterström) 
15.00-15.15 • Paus med tilltugg 
15.15-16.00 • Workshop med Rösträtts sångcoacher 

 

Rösträtt – sång på förskolan  är ett nationellt samarbetsprojekt inom YAM Sweden (Regional Musik Sveriges verksamhet för barn och unga) och en del av rörelsen Sjungande barn, Kungl. Musikaliska Akademien. Namnet Rösträtt står för två saker; att använda sin röst på rätt sätt och rätten att använda sin röst i ett demokratisk perspektiv med möjlighet till inflytande och delaktighet. Vi vill med detta projekt göra en radikal och genomgripande insats för sång på små barns villkor.