Audition Sångcoacher

Körcentrum Väst och Förvaltningen för kulturutveckling söker 3-4 drivna sångare, med olika musikbakgrund, som vill jobba pedagogiskt och konstnärligt i ett pilotprojekt för förskolan i Västra Götalandsregionen under 2021.

Som blivande sångcoach ingår man i den nationella satsningen Rösträtt- Sång på förskolan, där Körcentrum Väst kommer att rekrytera och rusta regionala sångcoacher för sångaktiviteter med barn och personal inom förskolan.

Ungefärlig omfattning i tid beräknas vara ca 100 % sysselsättning i en månads tid utspritt över hela året 2021. 

Är du intresserad? Anmäl dig till vår audition!

Fem kriterier du behöver uppfylla:

• Du är skicklig på att sjunga.

• Du vill möta barn 1–5 år som publik och medskapare.

• Du har kännedom om barns röster.

• Du bor i Västra Götalandsregionen.

• Du ska kunna komma till Göteborg för audition dagtid.

Det är till din fördel om du kan ackompanjera dig själv, men inget krav.

Önskas ackompanjemang på audition, finns pianist. Medtag helst noter eller ackordanalys.

Vi bjuder på fika under dagen och står för resekostnader inom Västra Götalandsregionen.

Spara din biljett eller skriv upp din milersättning. (gäller endast privatpersoner)

Plats och datum : Hagakyrkans församlingshem, stora salen den 20 oktober. Du kommer få en tid som du kallas till. 

 

Så här gör du; 

Fyll i anmälningsformuläret och skicka in senast 8 oktober.  vid frågor kontakta Linda Haglund, koordinator på Körcentrum Väst tel +46(0) 70 085 29 41

Du får besked om din exakta auditiontid veckan innan audition. (om vi får många ansökningar kommer vi att göra fler auditiontillfällen längre fram)

På plats möter du en mindre auditionjury bestående av sångare, pedagoger och barnmusik-producenter. Förutom att framföra två förberedda sånger kommer du att ha ett kort samtal med juryn. Vi räknar med max 20 minuter/ sångare. 

Coronasäkert Vi vill att du ska känna dig trygg när du kommer till oss. Därför har vi hyrt en stor och luftig lokal med möjlighet att hålla mer än behörigt avstånd till juryn under sångmomentet. Var och en kommer att ha sin avsatta tid (som du meddelas innan) så vi undviker köbildning. Vi tar också pauser och vädrar ofta. 

Att förbereda:

En valfri sång, med eller utan komp, som visar dina styrkor som sångare.
En barnsång, som du framför på ditt sätt. (Kom ihåg att välja en tonart som passar för små barn)

 

Efter audition väljer juryn ut några sångare som får besöka en förskola och sjunga tillsammans med en barngrupp. Juryn tittar på besöket online. Därefter tas beslut om vilka sångare som kommer med i pilotprojektet. Dessa sångare kommer att få en gemensam Kick off-dag med guidning i Rösträtts-projektets upplägg, coachning och samtal inför förskole-besök samt inspirationsföreläsning av en erfaren sångcoach. De regionala sångcoacherna arvoderas för sitt arbete i pilotprojektet 2021.

 

Välkommen med din ansökan här !