Audition manliga sångcoacher

Körcentrum Väst söker nu 1-2 manliga sångare med olika musikbakgrund, som vill jobba pedagogiskt och konstnärligt i ett pilotprojekt i Västra Götalandsregionen under hösten 2022. Pilotprojekt är en del av det nationella projektet Rösträtt - sång på förskolan.

Barn möter för få sjungande män i sin vardag. Körcentrum Väst vill därför engagera 1-2 manliga sångcoacher inom ramen för det nationella projektet Rösträtt - sång på förskolan. Sångcoacherna kommer i pilotprojektet att, förutom att hålla i sångstunder på förskolor runtom i Västra Götalandsregionen, även leda fortbildning för personalen inom förskolan tillsammans med en av våra andra sångcoacher.

 

VI SÖKER DIG SOM:
 • är skicklig på att sjunga
 • vill möta barn 3-5 år som publik och medskapare
 • har kännedom om barns röster
 • bor i Västra Götalandsregionen

Audition sker i Göteborg någon gång i vecka 36, exakt tid och plats meddelas direkt till de som blir kallade. Vi bjuder på fika under dagen och står för resekostnader inom Västra Götalandsregionen.

Anmäl dig till audition här - senast torsdag 25 augusti!

Vid frågor, kontakta Marie Jansons, +46 72 208 27 96 eller marie.jansons@vgregion.se

 

 
OM AUDITION

Du förbereder två sånger;

 • En valfri sång, med eller utan komp, som visar dina styrkor som sångare.
 • En barnsång, som du framför på ditt sätt. (Kom ihåg att välja en tonart som passar för små barn.)

På plats möter du en mindre auditionjury bestående av sångare, pedagoger och barnmusikproducenter. Du framför dina två förberedda sånger samt har ett kort samtal med juryn. Vi räknar med max 20 minuter/sångare. 

Efter audition tas beslut om vilka sångare som kommer med i pilotprojektet. 

 

OM PILOTPROJEKTET

Pilotprojektet äger rum i Västra Götalandsregionen september 2022-januari/februari 2023. I uppdraget som sångcoach i pilotprojektet ingår:

 • en gemensam kickoff-dag med guidning i Rösträtt-projektets upplägg
 • coachning och samtal med en egen mentor
 • varje sångcoach gör tre besök i en och samma barngrupp, utspritt under terminen (max 10 grupper/sångcoach), i förskolor i Västra Götalandsregionen
 • att hålla i ett fortbildningstillfälle (fysiskt) i respektive kommun som ingår i pilotprojektet, tillsammans med en av våra andra sångcoacher
 • att hålla ett gemensamt digitalt fortbildningstillfälle för alla medverkande förskolor efter att alla tre sångstunder är genomförda

Alla sångcoacher arvoderas självklart för sitt arbete i pilotprojektet.