Arrangörsutbildning för körer

Välkommen till en utbildningsdag skräddarsydd för körer, med fokus på planering, genomförande, publikarbete, marknadsföring och efterarbete i samband med körens egna konserter.

  • Vad behöver du tänka på för att kunna arrangera allting runt omkring era egna konserter, utöver det musikaliska?
  • Hur kan hela kören bli delaktig i arbetet inför körens framträdanden?
  • Hur marknadsför du din konsert på bästa sätt?
  • Vill du nå fler än nära och kära?

Du kommer under dagen att få konkreta tips och verktyg för att direkt kunna använda dessa i ert eget körarbete. Utbildningsdagen vänder sig till både körsångare och körledare, och eftersom vi tror att det är bra om ni kommer flera personer ur en och samma kör så har vi tagit fram nedanstående specialpris.

Dagen kommer att anpassas efter deltagarnas behov och utgå från verkliga situationer där en ofta arbetar med små resurser men med stort engagemang. För att få ut så mycket som möjligt av dagen önskar vi därför att du/ni förbereder er - antingen beskriver erfarenheter från en konsert ni haft, eller hur planeringen ser ut inför en kommande konsert. Vi syftar då på allt runt omkring, dvs hur mycket publik ni planerar för, vilken typ av publik, val av konsertlokal, marknadsföring, hur ni delar upp detta arbete (hjälptes körmedlemmarna åt eller skötte  körledaren det mesta?), ekonomi etc.

 

MEDVERKANDE

Isabel Lagos, frilans
projektledare för platsspecifika kulturarrangemang (Gothenburg Fringe, Historieverket m fl)

Sophia Kaså, processledare på Katalysator. Under eftermiddagen blir det processarbete som kommer att utgå från de närvarande körernas egna erfarenheter. Fokus kommer att ligga på att hjälpa körerna att hitta verktyg för att utvecklas utifrån den punkt där de står idag.


Kursdagen genomförs av Körcentrum Väst i samarbete med Sveriges Körförbund. ​