Dessutom...

 
PÅ GÅNG JUST NU
 
 • Rösträtt - sång på förskolan
  En nationell satsning för att stärka sången i förskolan och inspirera personal och barn till att sjunga mer i den dagliga förskoleverksamheten. 
   
 • Plattform för scenisk kör
  Vi undersöker möjligheterna att skapa en plattform för scenisk kör i Västra Götalandsregionen.
   
 • Körcentrum i samverkan
  Körcentrum Väst, Körcentrum Syd, Eric Ericson Choral Centre, Körcentrum Nord
   
 • Röster från insidan
  Ett Communityprojekt i samverkan med Kriminalvården i Sverige, där intagna kvinnor beskriver sin verklighet genom nya texter och sånger.
   
 • Referensråd för barn och ungas sång i Västra Götalandsregionen

  Ett slags barnsångens tankesmedja. Referensrådets uppgift är att tycka till om planerade aktiviteter och komma med förslag på hur vi tillsammans kan utveckla området ännu mer. Personerna i rådet möts två gånger per termin, digitalt eller fysiskt. Rådet utses av Körcentrum Väst. Gruppen ska bestå av personer med olika erfarenheter av barn- och ungdomskörverksamhet. Geografisk spridning i regionen är önskvärd.
  Rådet består just nu av Birgitta Mannerström-Molin, Emil Persson och Patrik Wirefeldt.

   

 • Deltagande i rundabordssamtal med svenskt körliv om barns sång

 

TIDIGARE