Dessutom...

 
PÅ GÅNG JUST NU
 
 • Körinventering pågår
  – hjälp oss att se till att din kör kommer med i statistiken!
  Körlivet är stort, men hur stort? Det finns idag ingen aktuell statistik över hur många körer som finns i Västra Götalandsregionen, vilka som sjunger, vad de sjunger och hur man kan nå körerna. Därför har Körcentrum Väst gett konsulten Tina Andersson i uppdrag att påbörja en körinventering och försöka hitta alla typer av körer i regionen. Tina kommer att kontakta varje kommun, men vi behöver också din hjälp att nå alla körer. Välkommen att tipsa om körer som finns i vår region här...
   

 • Rösträtt - sång på förskolan
  En nationell satsning för att stärka sången i förskolan och inspirera personal och barn till att sjunga mer i den dagliga förskoleverksamheten. 
   
 • Plattform för scenisk kör
  Vi undersöker möjligheterna att skapa en plattform för scenisk kör i Västra Götalandsregionen.
   
 • Körcentrum i samverkan
  Körcentrum Väst, Körcentrum Syd, Eric Ericson Choral Centre, Körcentrum Nord
   
 • Röster från insidan
  Ett Communityprojekt i samverkan med Kriminalvården i Sverige, där intagna kvinnor beskriver sin verklighet genom nya texter och sånger.
   
 • Referensråd för barn och ungas sång i Västra Götalandsregionen

  Ett slags barnsångens tankesmedja. Referensrådets uppgift är att tycka till om planerade aktiviteter och komma med förslag på hur vi tillsammans kan utveckla området ännu mer. Personerna i rådet möts två gånger per termin, digitalt eller fysiskt. Rådet utses av Körcentrum Väst. Gruppen ska bestå av personer med olika erfarenheter av barn- och ungdomskörverksamhet. Geografisk spridning i regionen är önskvärd.
  Rådet består just nu av Birgitta Mannerström-Molin, Emil Persson och Patrik Wirefeldt.
   

 • Deltagande i rundabordssamtal med svenskt körliv om barns sång

 

TIDIGARE