Nytt referensråd för barn & ungas sång

Vill du vara med och lyfta barnsången? Nominera till nytt referensråd för barn och ungas sång.

Läs mer

Pilotprojekt på förskolor

Hösten 2021 kör vi igång ett pilotprojekt inom ramen för det nationella projektet Rösträtt - sång på förskolan, där alla förskolor i Västra Götaland har möjlighet att anmäla sitt intresse att delta. Det är ett unikt erbjudande där barngrupp och personal sjunger tillsammans med en av Rösträtts sångcoacher.
 

Läs mer