Utlysning: omställningsstöd till körer.

De fristående körerna i Västra Götaland drabbas extra hårt av konsekvenserna av coronapandemin. Verksamhet ställs om och konserter ställs in, samtidigt som kostnader för lokal och körledare kvarstår. För att stötta körlivet i regionen utlyser Körcentrum Väst nu ett omställningsstöd på sammanlagt 250 000 kronor, där 25 körer får 10 000 kronor vardera. Sök omställningsstöd senast 4 december.

Stödet är tänkt att kompensera för körens ökade kostnader i samband med coronapandemin, till exempel för uteblivna konsertintäkter eller hyra för större repetitionslokaler.

Läs mer

Utlysning: Stöd till frilansande körarbetare

Coronapandemin har inneburit en stor omställning för körlivet, men kanske kan det också ge oss tid att tänka nytt? Nu utlyser Körcentrum Väst fyra stöd till egenföretagande körarbetare, körpedagoger och dirigenter, för att utveckla nya idéer.

Läs mer