Audition Sångcoacher

Körcentrum Väst och Förvaltningen för kulturutveckling söker 3-4 drivna sångare, med olika musikbakgrund, som vill jobba pedagogiskt och konstnärligt i ett pilotprojekt för förskolan i Västra Götalandsregionen under 2021.

Som blivande sångcoach ingår man i den nationella satsningen Rösträtt- Sång på förskolan, där Körcentrum Väst kommer att rekrytera och rusta regionala sångcoacher för sångaktiviteter med barn och personal inom förskolan.

Läs mer