Repertoardag - Ny musik för unga röster

Fortbildning för körledare den 20 september. Ta del av musiken som skapats i projektet "Ny musik för unga röster", prova metoder för medskapande och träffa tonsättare och körledare som medverkat i projektet.

Läs mer

SJUNGiKÖR-festival för ungdomar

UNGiKÖR och Körcentrum Väst bjuder in ungdomskörer från hela landet till en hejdundrande festival i Göteborg 20-22 september 2024.

Läs mer

Inspirationsdag om communityarbete för kör och musiker

Vill du veta mer om hur körsång och musik kan användas på ett medskapande sätt? Då är fortbildningen den 7 maj kl 15.00-18.45 på House of Possibilitas i Göteborg någonting för dig! Inspirationsdagen vänder sig till dig som arbetar inom kulturområdet, till exempel som körledare, pedagog, musiker och sångare.

Läs mer