Audition manliga sångcoacher

Körcentrum Väst söker nu 1-2 manliga sångare med olika musikbakgrund, som vill jobba pedagogiskt och konstnärligt i ett pilotprojekt i Västra Götalandsregionen under hösten 2022. Pilotprojekt är en del av det nationella projektet Rösträtt - sång på förskolan.

Läs mer

Rösträtt i Kulturkatalogen Väst

Rösträtt - sång på förskolan finns nu med i Kulturkatalogen Väst, och är därmed bokningsbart för kommuner i Västra Götaland.

Det går nu att boka sångstundspaket med Västra Götalandsregionens sångcoacher via Kulturkatalogen Väst. Att Rösträtt finns med där innebär även att det är berättigat till arrangörsstödssubventionen, vilket betyder att kommuner som bokar detta paket enbart behöver betala 50% av ordinarie pris.

Läs mer